» Usługa cash for clothes

Cash for clothes - czyli pieniądze za ciuchy. Jest to towar skupowany, odnoszony przez ludzi do punktów skupu. Towar pozbawiony jest firan, zasłon, prześcieradeł i wszelkiej pościeli.